สถานที่ตั้งของโรงเรียน เลขที่ 88/18-19 ถ.โพธิ์ทอง หมู่บ้านฐานทรัพท์แลนท์ ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 Tel. (038) 677975ผู้จัดทำนางสาวกุลสตรี มูลศิริ (องุ่น)

นางสาวอนงค์นาฎ ช่างทำ (นิว)